Abraham Johan Petrus Saaymans Vader (1830-1902)

Zoon van Piet Hein Saaymans Vader uit diens eerste huwelijk.

Hij was civiel ingenieur.

Hij is drie maal gehuwd geweest: in 1855 met Henriëtte Cornelia Kakebeeke (1835-1897). Echtscheiding werd in 1866 uitgesproken. In 1867 met Jacoba Cornelia Ellefrinck (1844-1920). Echtscheiding werd in 1880 uitgesproken. In 1880 met Maria Hubertina Isabella Paulussen (1856-?). Deze twee laatste huwelijken zijn niet in het Nederlands Patriciaat opgenomen.

Geen nakomelingen uit deze drie huwelijken.

Hij stichtte in 1856 bij de haven van Goes, vlakbij de Oostmolenpoort, de beetwortel-branderij "Mercurius" voor de productie van alcohol uit onverwerkte suikerbieten. Dit was een van de eerste beetwortelbranderijen van Nederland. Deze branderij werd evenwel in 1860 verkocht na aanhoudende problemen met de distilleertoestellen waardoor veel alcohol verloren ging, de hoge accijns die over die verloren gegane alcohol toch betaald moest worden en het feit dat er niet voldoende aanvoer van suikerbieten was om een jaar lang te kunnen produceren. Hij overwoog nog over te stappen op de productie van alcohol uit melasse, het goedkope restproduct van verwerkte suikerbieten, dat opgang kreeg, doch deed dit niet. Deze productiemethode zou in latere jaren wel lucratief blijken te zijn. In juli 1859 sloot hij nog een lening van 10.000 gulden af om de branderij draaiende te houden. In het najaar van 1859 stapte hij tijdelijk over op het branden van nicorei, maar dit kon niet meer baten. De fabrieksgebouwen werden in 1860 verkocht aan derden, die er een meekrapfabriek in vestigden. 

Na deze verkoop is hij definitief uit Zeeland vertrokken. Hij heeft vervolgens enige jaren in Indië als civiel ingenieur gewerkt en is daarna teruggekeerd naar Europa. Hij woonde overwegend in Brussel en Parijs. Hij overleed te Brussel.

Er zijn - in tegenstelling tot de familie overlevering - geen aanwijzingen gevonden dat er sprake was van een faillissement van de beetwortelbranderij, wel is gebleken dat zijn vader hem tijdens zijn leven regelmatig financieel de helpende hand bood.