Mr. Pieter Hendrik Saaymans Vader (1799-1891)

                                                                                      

'Piet Hein' woonde in Goes en op de buitenplaats 'Veld- en Boszicht' te Eversdijk bij Biezelinge. Hij was de eerste Saaymans Vader die zich zo noemde. De dubbele naam ontstond, omdat het gebruik werd de oudste zoon de voornamen van grootvader van moeder- en vaderszijde en de achternaam van beide ouders te geven.

Hij huwde tweemaal en kreeg vijf kinderen. 
Uit zijn eerste huwelijk:
Abraham Petrus Saaymans Vader (1830-1902), 
- Johan Hendrik Saaymans Vader (1833-1842), 
- Catharina Margaretha Saaymans Vader (1837-1922) 
en uit zijn tweede huwelijk:
Gabriëlle Henriette Saaymans Vader (1850-1935) en 
- mr. Willem Johan Saaymans Vader (1851-1931). 

Piet Hein was een antirevolutionair en rechtschapen Zeeuwse volgeling van Groen van Prinsterer. Op 67- jarige leeftijd kwam hij in de Tweede Kamer, daarvoor was hij 31 jaar lid van de gemeenteraad in Goes. Hij werkte vóór zijn Kamerlidmaatschap tevens als griffier in de rechtbank te Goes en daarna als rechter in Goes. Hij stond bekend als een beminnelijk man.
Als enige stemde hij in de Tweede Kamer in 1874 tegen het kinderwetje van Van Houten. De reden was dat hij als grondbezitter meende, dat de gezinnen van de landarbeiders de inkomsten uit kinderarbeid als aanvulling op hun inkomen niet konden missen.

Hij was een conservatief man, welbespraakt en liet nooit een onderwerp zonder zijn commentaar aan hem voorbijgaan, ook niet tijdens zijn politieke loopbaan.

Een anekdote uit zijn Tweede Kamer- tijd is, dat zijn – op hoge leeftijd – nog zeer weelderige haardos vlam vatte toen hij, om een en ander beter te kunnen horen, te dicht in de richting van de ministerstafel boog, waarop een kaars stond.

Bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer in 1879 was hij bijna 80 jaar oud en werd hij gehinderd door doofheid. 

Piet Hein verwierf in 1840 samen met zijn vader de buitenplaats 'Veld- en Boszicht' te Eversdijk. Nadat Piet Hein in 1891 was overleden, werd de buitenplaats toegewezen aan zijn oudste dochter Catharina, die in 1894 huis met boerderij en 62 ha verkocht. Hieruit kocht de schoonzoon van Catharina, de componist en schilder Geert (G.H.G.) von Brucken Fock, huis en 2 ha grond, omdat hij bijzonder aan het huis gehecht was en er veel had vertoefd. In 1902 verkocht Geert, die rusteloos van aard was, toch dit bezit.

Piet Hein werd begraven onder de grote rode beuk op het oude kerkhof voor zijn buitenplaats in Eversdijk. Op het kerkhof naast de N.H. kerk te Biezelinge werden zijn eerste echtgenote, Jkvr. Marie Elisabeth Pompe van Meerdervoort (1803-1842) en hun jong gestorven zoontje Johan Hendrik (1833-1842), alsmede zijn tweede echtgenote Gabrielle Louise van Rijswijk (1818-1867) - zie foto hierboven - begraven. Dienstknecht Ano Unera, die op een reis naar Oost-Azië in dienst van Piet Hein kwam, ligt hier eveneens begraven.

De dochter uit het eerste huwelijk van Piet Hein, Catharina Margaretha Saaymans Vader (1837-1922), huwde haar neef Jhr. Jozef Jan Pompe van Meerdervoort, rechter in de rechtbank te Middelburg. Hij verloor met speculeren niet alleen haar aanzienlijke vermogen maar ook zijn gezicht in Middelburg, om welke reden hij van positie ruilde met de achterneef van zijn vrouw, mr. P.J.F. van Voorst Vader, die op dat moment kantonrechter in Goes was. Later volgde hij zijn schoonvader op als lid van de gemeenteraad in Goes. In 1871 werd hij lid van de Provinciale staten van Zeeland. Van 1881 -1886 was hij lid van de Tweede Kamer voor de Antirevolutionaire partij.
Hun dochter Maria Johanna trouwde de componist en schilder Geert (G.H.G.) von Brucken Fock. Deze laatste was een neef van Johanna Adriana Fock, eerste echtgenote van mr. Pieter Johannes van Voorst Vader.

De dochter uit zijn tweede huwelijk, Gabriëlle Henriette Saaymans Vader (1850-1935), trouwde de bankier Jacob van Oordt uit Rotterdam, die zijn en haar vermogen door speculatie verloor. Ondanks zeer grote financiele inspanningen van Piet Hein was te langen leste een faillissement onvermijdbaar.


Echtpaar Pompe van Meerdervoort- Saaymans Vader

Echtpaar Van Oordt- Saaymans Vader