Abraham Vader (1770-1854)

                                                                                

'Bram' was de oudste zoon van Pieter Vader (1734-1800). Hij volgde in 1826 zijn vader als baljuw – burgemeester - van Kortgene op en was samen met zijn broer Willem rentmeester van de boedel Van Nassau Bergen in opvolging van hun vader. Hij bleef baljuw tot zijn dood in 1854. Hij was tevens dijkgraaf te Kortgene. 

Als patriot werd hij in 1795 de eerste vertegenwordiger van Noord-Beveland en Wolphaartsdijk in de nieuwe Provinciale Staten van Zeeland. Gaandeweg zijn leven werd hij Orangist.

Hij was een financieel kundig man; bij zijn dood bleek hij eigenaar te zijn van 727 ha landbouwgrond.

Dat de christelijke levenswandel hem ernst was, blijkt daaruit dat hij uit eigen middelen een christelijke bewaarschool in Kortgene stichtte en het voortbestaan van die school ook na zijn dood financieel verzekerde. Toen de nazaten van Van Nassau Bergen in 1842 het kerkgebouw in Kortgene publiekelijk wilden veilen, realiseerde Bram, als president-kerkvoogd, een onderhandse verkoop aan de N. H.gemeente te Kortgene en schoot daarvoor de benodigde 5.093,33 gulden uit eigen middelen voor.

Hij huwde Catharina Margaretha Saaymans (1763-1849).  

Zij kregen vijf kinderen, te weten twee zonen:
- mr. Pieter Hendrik Saaymans Vader (1799-1891), 
- Johan Willem Vader (1806-1891),
en drie dochters:
- Gozewina Petronella Vader (1779-1877), gehuwd met Hendrik Cornelis Danckaerts (1795-1854), controleur directe belastingen en na echtscheiding gehuwd met Wilhelmus Johannes Henricus Allewaert (1796-1853), kapitein- luitenant-ter-zee en drager van de Willemsorde,
- Leyntje Johanna Vader (1795-1879), ongehuwd en
- Louisa Elisabeth Vader, ongehuwd (1801-1822).

Museum “De Bevelanden” te Goes is in het bezit van een stoplap van Catharina Margaretha Saaymans, gemaakt in 1776 en ook een van haar moeder, Johanna Bomme, gemaakt in 1743. Johanna Bomme was de zuster van Leendert Bomme, reder en bioloog, die nauw verbonden is geweest aan het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.

Leyntje J. Vader                                                  

Gozewina P. Vader                                            

 Louisa E. Vader