Geschiedenis

Geschiedenis

 18e eeuw:

De familie Vader was afkomstig uit Schoorl. Teunis Vader (?-1751) was schout en secretaris van Schoorl. Zijn zoon Pieter Vader (1734-1800), gehuwd met Leyntje Daniëls - hun portretjes staan op de homepage - verhuisde in 1761 van Schoorl naar Kortgene in Zeeland. Pieter werd daar belast met het rentmeesterschap over de boedel Van Nassau Bergen, die onder andere de heerlijkheid Kortgene omvatte. Zijn zonen Bram en Pieter volgden hem hierin op.

 19e eeuw:

Het echtpaar Vader- Daniëls kreeg zeven kinderen, waarvan slechts twee zonen de volwassenheid haalden: 

            -  ABRAHAM VADER (1770-1854)

Bram huwde Catharina Margaretha Saaymans (1763-1849). Bram Vader speelde bij de machtsovername in 1795 door de patriotten de eerste viool op Noord Beveland. Hij was ondermeer baljuw in Kortgene en werd in de Zeeuwse volksvertegenwoordiging de eerste afgevaardigde voor de eilanden Noord Beveland en Wolphaartsdijk. Hun oudste zoon was mr. Pieter Hendrik Saaymans Vader (1799-1891).

             Zo ontstond de tak Saaymans Vader.


- WILLEM LODEWIJK VADER (1775-1849)
Willem huwde Johanna Elisabeth van Voorst (1781-1852). Johanna Elisabeth van Voorst was de dochter van de gefortuneerde VOC kapitein Jan van Voorst, die bij zijn definitieve terugkeer aan wal, opper-equipagemeester van de VOC kamer Middelburg werd. In 1848 was Willem de hoogst aangeslagene in de rijksbelastingen van Zeeland. Hij was ondermeer baljuw in Wissenkerke. Hun oudste zoon was mr. Pieter Johannes van Voorst Vader (1805-1869).

Zo ontstond de tak Van Voorst Vader.

 
Bram en Willem Vader en hun nakomelingen hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van Noord- Beveland in de periode 1761 –1900. Zij bekleedden er vele openbare functies.

De familie was zeer gelovig en bestond uit aanhangers van ‘Het Réveil’; de orthodoxe stroming binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Er werden twee christelijke bewaarscholen in Kortgene en Wissenkerke en een armenhuis in Wissenkerke gesticht, die na hun oprichting door de familie financieel ondersteund werden. Aan de N.H. kerk te Kortgene en met name die te Wissenkerke werden schenkingen gedaan voor de aanschaf van een kerkorgel, avondmaalzilver en doopvont. Ook werd er grond geschonken, waardoor de bouw van het  bejaardentehuis 'Vredestein' in Wissenkerke mogelijk werd gemaakt.

Op de begraafplaats te Wissenkerke werd een perceel gereserveerd voor Willem Vader, zijn echtgenote en nakomelingen, waar tot op heden nog steeds door de familie gebruik van wordt gemaakt.Dit perceel met de hierop aanwezige graven zijn in april 2015 door de Gemeente Noord-Beveland bij besluit aangemerkt als 'graven van bijzondere historische betekenis'.  

 

De volgende buitenplaatsen werden door de familie bewoond:

'Sorgwijck' bij Wissenkerke (Noord-Beveland)

'Schoonoord' bij Kloetinge (Zuid-Beveland)

 

   'Veld- en Boszicht' bij Eversdijk (Kapelle, Zuid-Beveland)

20e eeuw:

De takken Vader en Saaymans Vader stierven uit. 
De buitenplaats 'Schoonoord' bij Kloetinge werd gesloopt. Hiervan resteert alleen nog het koetshuis, in gebruik bij de gemeente Goes. 
De buitenplaats 'Sorgwijck' bij Wissenkerke werd in de jaren '50 gesloopt.
De "Haagse" tak van de familie Van Voorst Vader kwam in 1901 in het bezit van de buitenplaats 'Bockhorst' bij Spankeren.
 

'Bockhorst' bij Spankeren