Dr. Abraham Catharinus Vader (1806-1872)

Martina Vader- Pieterse                            Saartje Vader- Pieterse

 

Tweede zoon van Willem Lodewijk Vader en Johanna Elisabeth van Voorst, heer in Geersdijk en Wissenkerke.

'Bram' studeerde medicijnen in Leiden, waar zijn broer Jan rechten ging studeren. De broers hadden een innige band. Bram vestigde zich in 1833 als 'docter in de medicijnen en verloskunde' in Wissenkerke. Hij had zijn praktijk bij zijn woning aan de Voorstraat 13 te Wissenkerke.

Bram was nuchter van aard. Hij had grote professionele bezwaren tegen de door zijn zwager Keijl, gehuwd met zijn zuster Mie, gevoerde homeopathiepraktijk in Wissenkerke. Keijl was ook nog spiritist en paragnost en werkte zijn leven lang 'vol vuur' tot kort voor zijn dood, voor Bram een doorn in het oog.

Bram was hoofd van de brandweer en enige jaren lid van de gemeenteraad in Wissenkerke, tot hij ontdekte dat het door de gemeente gevoerde beleid, wegens gebrek aan geld, ten aanzien van de armen niet overeenstemde met zijn overtuiging en hij ontslag nam als raadslid.

Hij huwde in 1835 Martina Pieterse (1814-1836). Zij overleed in het kraambed na de geboorte van hun enig kind Martina Wilhelmina Johanna Elisabeth Vader, 'Matje',  vrouwe in Geersdijk en Wissenkerke (1836-1911). Matje huwde in 1863 mr. Willem van der Os, griffier van het kantongerecht te Vlissingen.

Bram huwde in 1843 de zuster van zijn eerste echtgenote, Saartje Pieterse (1818-1888). Uit dit huwelijk werd hun enig kind Johanna Wilhelmina Adriana Vader, 'Jijs' (1844-1923) geboren. Jijs huwde in 1888 Aldert Gewin, majoor der infanterie en lid van de gemeenteraad te Vlissingen.

        Matje van der Os-Vader                 Jijs Gewin-Vader