Mr. Pieter Jacobus Franciscus van Voorst Vader (1844-1918)

       

'Piet' begon zijn loopbaan als kantonrechter te Harderwijk, werd later kantonrechter te Amersfoort, omdat verhuizing in verband met astma van zijn zoontje Cor dit noodzakelijk maakte. Hij hoopte hierna zijn broer Willem, kantonrechter te Goes, op te volgen. Zijn aangetrouwde achterneef Jhr. Jozef Jan Pompe van Meerdervoort, rechter in de rechtbank te Middelburg, had gespeculeerd met het vermogen van zijn echtgenote Catharina Margaretha Saaymans Vader, en niet alleen geld maar ook zijn gezicht in Middelburg verloren. Hij smeekte Piet zijn plaats in Middelburg over te nemen, opdat hij zelf kantonrechter in Goes kon worden. 
Alzo geschiedde.                                                                       

Piet kuurde enige maanden in Algiers wegens een longkwaal. Een fraai en kleurrijk portret in lokale kledij in het archief herinnert hieraan.

Piet was lid van de gemeenteraad in Middelburg en van de Provinciale Staten van Zeeland en tevens heer in Geersdijk en Wissenkerke.

Piet zou een buitengewoon gezellige man geweest zijn. Hij was gehuwd met de altijd ernstige en zwijgzame Catharina Schout Velthuijs, 'Cateau' (1848-1931). 
 

Zij kregen zeven kinderen, waarvan alleen het jongste kind, Pieter Jacobus Franciscus (1886-1957), nakomelingen kreeg. 
De overige kinderen waren: 
- mr. Pieter Johannes Adrianus (1876-1951), 
- mr. Cornelis Marius (1878-1925), 
- Helena Jacoba Petronella, 'Lena' (1879-1972), ongehuwd, schoolcatechete openbare meisjesschool  en zondagsschool te Amersfoort. Zij was een kordate dame, die haar moeder liefdevol tot haar dood heeft verzorgd.
- Willem Arnold (1880-1959), 
- Elisabeth Johanna, 'Lize' (1882-1942) gehuwd met ds. Wilhelmus Hermanus de Bode, hervormd predikant te Schoonoord, bij de Nederlandse gemeente in Rheinland- Westfalen te Düsseldorf, bij een herstellingsoord voor drankzuchtigen te Beekbergen en van het Diaconessenhuis te Rotterdam en bijstand in het pastoraat te Helvoirt. Zij eindigde haar leven in een krankzinnigengesticht en 
- Henri Johannes (1885-1885).

staand: Elisabeth J. - Lize - van Voorst Vader

zittend: Helena J.P. - Lena - van Voorst Vader