Mr. Pieter Johannes Adrianus van Voorst Vader (1876-1951)

'Jan' - op de foto achterste rij, tweede van rechts - studeerde rechten in Utrecht. Na advocaat, ambtenaar bij het OM en griffier te zijn gewenst, werd hij in 1920 tot aan zijn pensionering kantonrechter te Dordrecht.

Hij was een vriendelijke, doch zwijgzame man, altijd gul met mooie cadeautjes bij logeerpartijtjes. Aan het eind van zijn leven leed hij aan een zware vorm van reuma.

Hij was ongehuwd. Hij heeft een relatie gehad met een juffrouw uit Veere, maar mocht haar uiteindelijk tot zijn grote droefenis vanwege het standsverschil niet huwen. Na zijn dood heeft hij een deel van zijn vermogen aan haar gelegateerd.