Willem Johannes Vader (1839-1916)

Willem Johannes Vader, heer van ’s-Gravenpolder en ’s-Heer Janspolder (1839-1916)                                                                                   

'Willem' is de enige zoon van Jacobus Hendrik Lodewijk Vader, heer van 's-Gravenpolder enz. en Catharina Maria Swemer.

Willem was rentmeester van het ambacht Geersdijk en Wissenkerke, waarin hij zijn vader opvolgde. Hij was tevens heer in Geersdijk en Wissenkerke, net als zijn vader. Hij volgde zijn vader in 1873 als burgemeester van Wissenkerke op. Hij bleef burgemeester tot 1894. Tevens was hij lid van de gemeenteraad na einde van zijn burgemeesterschap aldaar, dijkgraaf van de Wissenkerkepolder en lid van Provinciale Staten.Hij huwde in 1869 Paulina Cornelia Kolff - zie foto - (1844-1932). Zij was een bijzonder innemende dame, die veel sympathie bij familieleden en anderen wist te wekken, in tegenstelling tot haar man. Haar zus Arnolda Catharina Kolff huwde Mr. Willem Lodewijk van Voorst Vader (1842-1887) . 

De woning aan de Voorstraat 26 te Wissenkerke, thans de pastorie, werd door Willem gebouwd. Willem perkte bij zijn tuin een stuk grond in, toebehorend aan de kerk. Volgens de familieoverlevering zou de vertoornde predikant over het echtpaar de vloek hebben uitgesproken, dat het kinderloos zou blijven. Vandaar geen nakomelingen, wellicht.

Volgens de familie overlevering had Willem een moeilijk karakter, waardoor hij bij velen weerstand kon oproepen, niet alleen binnen de familie, maar ook bij diegenen met wie hij  werkte. Hij was stuurs en in het geheel niet spraakzaam. Zijn vader reisde eens (tegen de gewoonte in) zonder zijn vrouw, twee maanden met zijn zoon om met hem in het reine te komen. Zijn vader was een man gesteld op harmonieuze verhoudingen.

Willem had een landbouwkundige opleiding gehad en bemoeide zich intensief met de landbouw en was hierin zeer conservatief. Dit was niet altijd tot grote vreugde van zijn pachters; die voorzagen hun land ’s nachts van kunstmest, omdat Willem verboden had de grond te bederven “met die duivelse troep”.

Het overlijden van zijn zusje Mimie op jonge leeftijd aan tbc, bracht Willem tot het afvallen van zijn door de overige familie zeer intensief beleden christelijk geloof. Uit puur conservatisme bleef hij echter de Anti-Revolutionaire partij in de Provinciale Staten vertegenwoordigen.

Volgens familie overlevering heeft de vrouw van Piet van Voorst Vader, Cateau, Willem en zijn vrouw bij een onverwacht bezoek een half uur in de studeerkamer laten wachten, totdat zij en Piet klaar waren met het avondeten. Willem was zo verbolgen over deze behandeling, dat hij besloot zijn vermogen met ondermeer de buitenplaats 'Sorgwijck' aan de oudste zoon van zijn overleden neef Willem, Dirk, te vermaken.